Fiets 4 daagse Oostkapelle

Dit is de vijfde editie van de fiets 4 daagse Oostkapelle op het mooie Walcheren. Je hebt vast al eens rond gefietst op dit mooie Zeeuwse eiland. Wij hebben 4 bijzondere routes voor je uitgezet. Op elke route zal er halverwege een stempelpost zijn, waar je op de locatie ook kan uitrusten.

Start

Dorpstraat Oostkapelle, Hotel restaurant Anno Nu
Dorpstraat 39-41, 4356 AH Oostkapelle

Elke dag van 09:00-12:00 uur

Routes 40-45 km

De tochten zullen allemaal een gedeelte van Walcheren verkennen. Natuurlijk voert ook 1 van de tochten langs de Walcherse kust.

Kosten voor deelname:

4 dagen €12,50 p.p. voor-inschrijven €10,00 euro p.p. Naast de 4 routes ontvang je na afloop ook een herinnering aan deze 4 daagse .

Deelname per dag  €3,50. Voor deelname per dag kan er niet voor-ingeschreven worden (je ontvangt dan geen herinnering)
Kinderen tot 12 jaar €2,00 per dag.
Voor-inschrijven kan tot 1 september.

Het inschrijfgeld maak je over op:
Rekeningnummer IBAN NL36 RABO 0335 0571 95 ten name van AM Koole. Oostkapelle Fiets 4 daaqse en aantal personen. Inschrijven op de dag zelf ook mogelijk, voor informatie: info@fiets4daagseoostkapelle.nl.

Feestelijke afsluiting Mosselfestijn! Hotel Restaurant Anno Nu

Vrijdag 11 september Mosselfestijn € 15,00 pp v.a. 17:00 uur reserveren gewenst en kan ook tijdens de deelname bij het secretariaat. We zullen lange tafels gereed zetten waar je gezellig mossels kunt eten (voor de niet liefhebber is er sate) onder het genot van een drankje en het eten kunt u gezellig napraten over de tocht. Voor Inschrijven mosselfestijn kan door € 15,00 p.p over te maken op rekeningnummer IBAN NL36 RABO 0335 0571 95 ten name van AM Koole.

Organisatie

Deze editie wordt georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers die al ervaring hebben in het organiseren van diverse hardloopwedstrijden en zelf veelvuldig deelnemer aan diverse fiets 4 daagsen. Dit allemaal in samenwerking met Hotel restaurant Anno Nu en Oostkapelle Aktief/Sportdorp Oostkapelle.  Hotel Restaurant Anno Nu is regelmatig gastheer voor diverse verenigingen en sponsort ook een voetbalelftal. Dus ook zij hebben genoeg binding met sport en bewegen en verwelkomen vele hotelgasten die ook gebruik maken van het fietsnetwerk op walcheren.

Ben je enthousiast? Kijk ook eens op www.fiets-4daagse.nl voor andere fiets-4-daagsen! Of voor informatie: info@fiets4daagseoostkapelle.nl

Reglement Oostkapelle fiets 4 daagse

 • De inschrijving per persoon, tot deelname staat open voor een ieder, die de leeftijd van 14 heeft bereikt, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is ingesteld.  De inschrijving is persoonlijk en niet  overdraagbaar.
 • De fiets 4 daagse is een recreatie evenement zonder wedstrijd evenement.
 • De gemiddelde snelheid mag niet hoger liggen dan 25 km/u .
 • Bij inschrijving verklaart de deelnemer dat hij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is. De deelnemer dient dit zelf te beoordelen. Bij twijfel wordt afgeraden om deel te nemen. 
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen en of ziekte noch voor verlies van persoonlijke bezittingen en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van deelnemen.
 • De deelnemers zijn verplicht de voor iedere fietser geldende verkeersregels in acht te nemen. Zij hebben geen bijzondere rechten. Alle aanwijzingen van politie , dan wel verkeersregelaars dienen strikt te worden opgevolgd.
 • De fietsen dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen. Het gebruik van bromfietsen is niet toegestaan.
 • Het spreekt voor zich dat deelnemers geen afval en of andere rommel op het parcours achterlaten. Graag afgeven bij de rustplaatsen.
 • De organisatie van de Fiets 4 daagse behoudt zich het recht de start en of finishtijden en plaatsen te wijzigen dan wel de fiets 4 daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur  van de fiets 4 daagse. De organisatie zorgt ervoor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement.
 • De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op internet, foto, film voor promotionele doeleinden van de  organisatie zonder daar vergoeding voor te claimen.
 • Overtreding van het reglement kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname.
 • De deelnemer verklaart zich met inschrijving bekend met het reglement

Contact

Mail email naar: info@fiets4daagseoostkapelle.nl